دستگاه FIMS-MLT2پایش شرایط محیطی پیامکی سیمکارتی

این دستگاه داده های محیط (مانند دما و ....) را پایش کرده و سپس بنا بر شرایط تعریف شده امکان ارسال پیامک و یا تماس را دارد.

از این دستگاه می توان در انبارها و اتاق های سرور و آزمایشاه ها استفاده کرد.

نرم افزار با اتصال به رایانه داده ها ذخیره کرده و نمودار های مورد نیاز را ارائه میدهد.

نرم افزار موبایل اندروید جهت مدیریت سیستم ، کارکرد این سیستم را لذت بخش نموده است.

تعداد:
قیمت اصلی: 1,500,000 ریال
قیمت : 1,200,000 ریال

این دستگاه داده های محیط (مانند دما و ....) را پایش کرده و سپس بنا بر شرایط تعریف شده امکان ارسال پیامک و یا تماس را دارد.

از این دستگاه می توان در انبارها و اتاق های سرور و آزمایشاه ها استفاده کرد.

نرم افزار با اتصال به رایانه داده ها ذخیره کرده و نمودار های مورد نیاز را ارائه میدهد.

نرم افزار موبایل اندروید جهت مدیریت سیستم ، کارکرد این سیستم را لذت بخش نموده است.

+ ادامه مطلب - بستن