اتوماسیون اداری سنا نسخه 4 - نسخه سرور اختصاصی

امکان تعریف چندین کارتابل

امکان اتصال کارتابل به چند کاربر

امکان اسکن آنلاین نامه به صورت مستقیم تحت وب

امکامن تعریف امضای دیجیتال

امکانات کامل ارسال ، ارجاع رو نوشت و ....

خروجی نامه به صورت word با امضا

امکان چاپ بر روی سربرگ شرکت

تعداد:
قیمت اصلی: 4,200,000 ریال
قیمت : 3,500,000 ریال

امکان تعریف چندین کارتابل

امکان اتصال کارتابل به چند کاربر

امکان اسکن آنلاین نامه به صورت مستقیم تحت وب

امکامن تعریف امضای دیجیتال

امکانات کامل ارسال ، ارجاع رو نوشت و ....

خروجی نامه به صورت word با امضا

امکان چاپ بر روی سربرگ شرکت

 

 

+ ادامه مطلب - بستن