سامانه پایش محیط های آزمایشگاهی واتاق سرور

این محصول با پایش دمای محیط و رطوبت آن نمودار های ماهیانه را جهت امور کالیبراسیون و استاندارد سازی محیط های آزمایشگاهی و انبارها با حدیدترین فناوری از طریق WiFi بدون نیاز به هزینه اضافی انجام میدهد.

این دستگاه با پورتال تحت اینترنت می توانید از هر جا نمودار محیط را به صورت لحظه ای و نمودار ماهیانه ترسیم و مشاهده کنید.

در صورت شرایط نامناسب سرور برای شما پیامک ارسال خواهد کرد.

این سیستم با سامانه PRTG نیز سازگار بوده و مناسب جهت مدیران شبکه است.

تعداد:
قیمت اصلی: 420,000 ریال
قیمت : 350,000 ریال

این محصول با پایش دمای محیط و رطوبت آن نمودار های ماهیانه را جهت امور کالیبراسیون و استاندارد سازی محیط های آزمایشگاهی و انبارها با حدیدترین فناوری از طریق WiFi بدون نیاز به هزینه اضافی انجام میدهد.

این دستگاه با پورتال تحت اینترنت می توانید از هر جا نمودار محیط را به صورت لحظه ای و نمودار ماهیانه ترسیم و مشاهده کنید.

در صورت شرایط نامناسب سرور برای شما پیامک ارسال خواهد کرد.

این سیستم با سامانه PRTG نیز سازگار بوده و مناسب جهت مدیران شبکه است.

+ ادامه مطلب - بستن